Sweden
Helsinki
Sankt Peterburg
Sr

Disleksija i kako je prepoznati

20.7.2013.

 Kako deca usvajaju veštinu čitanja, koji su preduslovi za fluentno čitanje i kako prepoznati simptome disleksije na ranom uzrastu?

 Disleksija podrazumeva siromašnu tehniku čitanja prosečno ili nadprosečno inteligentne osobe koja nema fizičke, psihičke ili neurološke teškoće koje mogu biti smatrane uzrokom problema u čitanju. Polazna pretpostavka je da je već uložen odgovarajući napor kako bise savladala ova veština, te da siromašna tehnika čitanja nije posledica neodgovarajućeg pristupa u usvajanju tehnike čitanja. Uzrok nastanka disleksije je jezički poremećaj, a ne niska intelektualna sposobnost ili vizualno oštećenje. Istraživanja pokazuju da se među osobama sa disleksijom nalaze mnoge visoko inteligentne i uspešne ličnosti poput Alberta Ajnštajna, Toma Kruza i Džejmi Olivera.

 Da bismo razumeli disleksiju, neophodno je da najpre objasnimo kako čitamo.

Čitanje predstavlja kompleksan mentalni proces. Da bi neko tečno čitao mora biti u stanju da:

-          Razume kako se slova “pretvaraju” u reči.

-          Fokusira se na ispisana slova i reči.

-          Povezuje glasove i slova.

-          Povezuje reči u rečenici.

-          Kontroliše pokrete očiju.

-          Kreira mentalne slike i ideje.

-          Upoređuje nove informacije sa već ranije naučenim.

-          Memoriše ideje.

 

 Deca usvajaju tehniku čitanja učeći kako se od izgovorenih glasova prave reči. Zatim povezuju glasove sa slovima. Fluentni čitači ne sriču prilikom čitanja već prepoznaju reči koje su videli ranije. Za razliku od većine, osobe sa disleksijom nisu u stanju da prepoznaju reči koje su videle mnogo puta ranije. Ovo se javlja kao posledica problema u dekodiranju slova i glasova. Pre nego što se reč “pet” prepozna, razume i memoriše ona se raščlanjuje u pojedinačne foneme p-e-t. Uzrok disleksije se nalazi upravo u jezičkom sistemu, tj. fonološkom sistemu i otežanom dekodiranju ovih fonema.

S obzirom da ne postoje jedinstveni simptomi disleksije u nastavku ćemo ukazati na neke od najčešćih manifestacija disleksije. Najčešći izazovi sa kojima se sreću osobe sa disleksijom su:

-          Vidi slova okrenuta naopako ili razlivena.

-          Tekst “treperi” prilikom čitanja.

-          Čita sporo, pravi puno grešaka prilikom čitanja i obrće red reči (kos-sok).

-          Teško uočava razliku između slova “sličnog” oblika kao što su o, e i c ili slova koja su različito orijentisana, kao što su d, b, p, q.

-          Lako osete zamor prilikom čitanja.

-          Čini im se da su slova razbacana po papiru, da nisu u liniji ili da su slepljena zajedno.

-          Teško povezuju slova i glasove, te nisu u stanju da razumeju značenje reči i pročitan tekst. 

-          Neke osobe sa disleksijom čitaju tečno ali imaju poteškoće u memorisanju pročitanog, te razumevanju teksta.

 Internacionalna Asociajacija za Disleksiju je potvrdila da kasno progovaranje predstavlja jedan od uzroka i ranih simptoma disleksije. Ova deca obično progovore posle prvog rođendana, sporo usvajaju nove reče i imaju siromašan vokabular. Njihov govor je teško razumeti zbog brojnih grešaka u izgovoru glasova. Pored toga, vrlo često, ova deca koriste nepravilne gramatičke oblike. Neki drugi rani znaci disleksije mogu biti poteškoće u praćenju dva ili više naloga u isto vreme, teškoće u vezivanju pertli, “nespretnost” u koordinaciji koja utiče na uspešno učestvovanje u sportskim aktivnostima. 

Da bise primenio adekvatan tretman disleksije od presudne je važnosti razumevanje načina na koji osoba sa disleksijom “vidi” slova i kakvu vrstu poteškoća ima prilikom čitanja. Uz stručnu pomoć logopeda moguće je otkloniti ili ublažiti simptome disleksije i na taj način izbeći frustracije deteta tokom školovanja i odrastanja.