Skip to content

Bebe ne trebaju pametne telefone već pričljive roditelje

Već su stručnjaci upozoravali roditelje na moguće štetne posledice po razvoj dece, ukoliko veći deo slobodnog vremena provode ispred ekrana kompjutera, televizora, mobilnog telefona ili tableta. Poslednja istaživanja upravo dokazuju da posledice po detetov razvoj mogu biti ozbiljne i teško popravljive na kasnijem uzrastu. Istraživanje Američke akademije pedijatara je nedavnim izveštajem potvrdilo da bebe koje koriste mobilne telefone i tablete pokazuju kašnjenje u govoru. Oni navode da posebno treba obratiti pažnju na bebe uzrasta od 6. meseca do druge godine života.

Bebe ovog uzrsta koje provode vreme ispred ekrana pokazuju poteškoće u progovaranju, imenovanju objekata, formiranju rečenica. Broj reči koje imaju u svom vokabularu, u poređenju sa njihovim vršnjacima, je znatno ispod proseka za uzrast.

Mnogi roditelji posežu za tabletom ili mobilnim telefonom kao sredstvom za smirivanje živahnih mališana ili kako bi im odvukli pažnju i servirali zdravu, ali ne tako omiljenu hranu. Međutim, ove strategije se vrlo često ne pokažu kao dobre jer izazovu dodatne probleme.

Pored kašnjenja u progovaranju, otežane komunikacije, kako verbalne, tako i neverbalne, deca pokazuju i slabu pažnju. Mališan koji provodi vreme ispred ekrana teže uspostavlja kontakt sa drugima, gubi interesovanje za igru sa drugom decom i teško verblno izražva svoje misli i osećanja.

One bebe koje provode vreme sa osobama koje im pričaju, pevaju i kikoću se sa njima brzo usvajaju govor. Deca uče da govore i komuniciraju imitirajući odrasle I ljude oko sebe. Na kasnijem uzrastu dete može usvojiti nove reči gledajući televiziju. Međutim, mame i tate su najbolji učitelji deci na ranom uzrastu. Zato je neophodno da roditelji, bake i deke provode više vremena sa bebama, i da kupovinu tableta odlože nakon trećeg rođendana.