Skip to content

Progovaranje uz muziku

Brojne studije su pokazale da muzika ima pozitivan uticaj na razvoj dece u različitim aspektima od motorike, preko govora i inteligencije pa do socijalnog i emocijlnog razvoja. Deca koja sviraju bar jedan muzički instrument pokazuju bolja postignuća na testovima iz matematike, logike, pa čak i na testovima inteligencije. Motorno su često spretnija, jer muzika poziva na ples i igru.

A koji su najčešći benefiti koji deca mogu da imaju od muzike?

Muzika i razvoj govora su usko povezani. Mnoga deca slušajući muziku uče nove reči, ovladavaju ritmom u govoru, memorišu fraze i rečenice koje kasnije koriste u svakodnevnoj komunikaciji. Neretko se dešava da deca sa autizmom, koja imaju poteškoće u komunikaciji, progovore upravo zahvaljujući muzici koja se koristi tokom logopedskog tretmana. Kratke pesmice, u kombinciji sa igračkama i didaktičkim sredstvima, se u ovakvim slučajevima koriste kao pokretač u razvoju govora.

S obzirom da su govor, čitanje, pisanje, parvopis i gramatika usko povezni muzika pomaže deci u ovladavanju ovih veština. Tako će dete koje svira bar jedan muzički instrument verovatno sa lakoćom savladavati školsko gradivo iz srpskog jezika ili “upijati” strane jezike.

Muzika kao sredstvo za podsticanje detetovih talenata se možete koristiti na svim uzrastima.

Tokom prenatalnog razvoja, dok je u maminom stomaku, beba čuje zvuke koji dolaze iz spoljašnje sredine. Pojedine bebe već posle 16. nedelje registruju muziku i mamin glas. Za vreme trudnoće majke mogu izabrati da slušaju klasičnu muziku koja najviše prija bebama. Tokom ranog dečijeg razvoja, od 1. do 3. godine roditelji mogu puštati deci pesme koje su jednostavne za izgovor i imaju određeni ritam koji poziva na pljeskanje, skakanje, okretanje i ples. Na ovaj način se stimuliše razvoj govora i motorike kod dece. Na predškolskom uzrastu mogu se koristiti pesme koje pomažu deci da nauče azbuku, te da pravilno izgovaraju pojedine glasove.

Pored pomoći u razvijanju određenih veština muzika nam, pre svega, omogućava da uživamo i da se opustimo, bilo uz klasične umirujuće tonove ili uz brz ritam dobre rok muzike.