Skip to content

Grafomotorika, pisanje i prvilno držanje olovke

Grafomotorika predstavlja kombinaciju kognicije, percepcije i motorike koje omogućavaju pojedincu da piše. Za dete sa grafomotornim problemima pisanje će predstavljati veliki izazov. Mogu postojati motorni problemi. Oni podrazumevaju poteškoće u mišićima i nemogućnost hvata i držanja olovke, te pokretanje šake i zglobova ruke koji su preduslov za pisanje. Pored motornih problema neretko se kod neke dece javlja razlika između toka misli i mogućnosti da se dete izrazi kroz pisanje.

Sve veći broj današnje dece pokazuje poteškoće u grafomotorici, između ostalog, zbog siromašne motorne spretnosti koja je neretko prouzrokovana slabim kretanjem, nesamostalnošću u odevanju, hranjenju, igri. Ukoliko roditelji hoće da pomognu dedetu da bude dobar đak u školi, brzo ovlada tehnikom pisanja i samostalno uči treba da ga osamostale na ranom uzrastu. To podrzumeva da dete samo istražuje okolinu, boravi u prirodi, trči, skače, pešači, igra se sa drugom decom, ali i samo organizuje svoju igru. Pored toga samo sređuje sobu i bude odgovorno prema svojim stvarima i igračkama, samo se hrani, odeva, obuva i koristi toalet.

Posebno je važno za pisanje da dete na što ranijem uzrastu samostalno obavlja manuelne radnje rukama, šakama i prstićima. To podrazumeva da se igra plastelinom, seče makazama, niže perle, zakopčava dugmiće, gužva papir i sl.

Preduslov za uspešnu obuku pisanja predstavlja i pravilno držanje olovke između tri prsta. Ohrabriti dete da lakat nasloni na sto i da ne krivi zglob šake. Stisak olovke ne bi trebao da bude previše čvrst ili blag. Od velike pomoći predškolcima u obuci pisanja može biti i specijalan pribor za pisanje koji se danas nalazi na tržištu. Tu spadaju deblje olovke i bojice trouglastog oblika, kao i one prilagođene za levoruke. Pored toga u postoje i gumice (adapteri za olovke) koje pomažu deci da pravilno drže olovku prilikom pisanja.

Ukoliko dete pokazuje izazove u pisanju ili čitanju nakon 1. razreda naophodno je obratiti se logopedu.