Skip to content

Usluge

Naše usluga započinju razgovorom gde se razmatraju najbolje opcije za vaše dete. Ukoliko smatramo potrebnim preporučićemo inicijalni (dijagnostički) pregled na osnovu kojeg će se predložiti tip terapije – individualna, grupna ili terapija savetovanja i praćenja.

 Inicijalni (dijagnostički)
 pregled

Dijagnostički pregled se sprovodi u Lexis centru posebno adaptiranom za rad sa decom i mladima. Ovaj pregled podrazumeva razgovor sa detetom i roditeljem, kao i testiranje uz korišćenje testova za procenu stanja komunikacijskih sposobnosti. U zavisnosti od uzrasta deteta testiranje može biti neformalno – kroz igru. Na kraju pregleda govorni terapeut će dati profesionalnu procenu stanja. Ukoliko procenimo da je neophodna logopedska terapija preporučićemo terapiju sa detaljnim planom rada.

 Individualna terapija

Ova terapija je prilagođena individualnim potrebama deteta, uzrastu i prirodi govorno -jezičkih poteškoća koje dete ispoljava. Kao takva predstavlja najefikasniji metod otklanjanja komunikacijskih poteškoća. Učestalost individualne terapija zavisi od potrebe i može biti organizovana dva do pet puta nedeljno. Terapija podrazumeva aktivno učešće deteta kako tokom terapije u Lexis centru, tako i nakon terapije kod kuće. Redovnim revizijama roditelj će biti informisan o promenama i napretku u radu.

Mi obezbeđujemo neophodan materijal za rad tokom terapije. Individualna terapija traje od 45 minuta.

 Grupna terapija

Ova terapija može biti preporučena deci kako bi lakše prevazišla teškoće u govoru i jeziku koje ispoljava u pojedinim socijalnim situacijama ili kako bi se izvršila priprema za upis u školu. Grupu može činiti dvoje do četvoro učesnika. Grupne terapije su zabavne i dinamične sa puno igara.

 Terapija savetovanja i
 praćenja

U neretkim slučajevima kada procenimo da intenzivna terapija nije neohodna možemo preporučiti povremen savetodavni rad sa roditeljima i pregled deteta kako bi smo pratili stanje. Ovaj vid terapije se preporučuje kod blažih oblika govorno-jezičkih teškoća i podrazumeva aktivnu ulogu roditelja u rad sa detetom. Takođe, ova usluga uključuje i savetodavni rad putem telefona.

Lexis pro

najkvalitetnija govorna terapija za decu i mlade